Zlecając zewnętrznemu podmiotowi obsługę kadrowo-płacową swojej firmy nie tylko oszczędzasz pieniądze, ale przede wszystkim zyskujesz czas, by móc poświęcić go na kluczowe obszary swojej działalności. Im większy jest twój biznes i liczba zatrudnianych pracowników, tym korzystniejsze jest przekazanie sfery kadrowo-płacowej zewnętrznemu biuru rachunkowemu, choć zalety tego rozwiązania są widoczne także, gdy prowadzisz kilkuosobową firmę lub jednoosobową działalność gospodarczą.

Biuro rachunkowe – sprzymierzeniec każdego biznesu

Obsługa kadrowo-płacowa, w tym prowadzenie całościowej dokumentacji pracowniczej, obok obsługi księgowości twojej firmy stanowi standardowy pakiet usług, które zapewnia zewnętrzne biuro rachunkowe. Usługi te obejmują wiele aspektów działalności, takich jak: sporządzanie i zawieranie umów z pracownikami, aktualizacja badań pracowniczych, prowadzenie rozliczeń z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, zapewnianie szkoleń bezpieczeństwa i higieny pracy, obsługa płacowa pracowników, doradztwo prawno-podatkowe, obsługa kontroli przeprowadzanych przez ZUS, urząd skarbowy czy Inspekcję Pracy. W szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym merytoryczna wiedza wykwalifikowanej księgowej, doradcy podatkowego czy prawnika pozwala uniknąć niejednoznaczności prawnych oraz mogących z nich wynikać nieprawidłowości finansowych. We wszystkich tych zagadnieniach niezbędna jest znajomość przepisów podatkowych z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz Kodeksu Pracy. Prowadzenie rozliczeń finansowych, w tym rozliczeń podatkowych, związane jest z koniecznością posiadania specjalistycznej wiedzy i uprawnień, a także wymaga szczególnej dbałości o dochowanie wymaganych terminów.

Koncentracja na podstawowym biznesie

Dzięki wsparciu specjalistów zewnętrznego podmiotu zapewniającego obsługę kadrowo-płacową będąc przedsiębiorcą, koncentrujesz swoją uwagę na głównych aspektach działalności, zapewniasz swym działaniom biznesowym bezpieczeństwo prawne oraz zyskujesz dodatkowe wsparcie w postaci fachowej wiedzy w dziedzinach, które mogą być Ci mniej znane. Jeśli jesteś pracodawcą, Twoi pracownicy zostają zwolnieni z wykonywania czasochłonnych czynności administracyjnych, gdyż obowiązki te zostają przeniesione na biuro rachunkowe. Tobie pozwala to na redukcję kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, takich jak: ograniczenie zatrudnienia na stanowiskach administracyjnych, brak konieczności prowadzenia kosztownej rekrutacji specjalistów z zakresu księgowości, spraw kadrowych i płac oraz oszczędności wynikające z uniknięcia konieczności zakupu i aktualizacji oprogramowania księgowego i kadrowo-płacowego. Obsługa kadrowo-płacowa przekazana w zarządzanie biura rachunkowego, daje ci także możliwość uzyskania doradztwa finansowego, umożliwiającego wykrycie obszarów potencjalnych oszczędności, możliwości inwestycyjnych czy lokalizacji okazji biznesowych.

Przekazanie obsługi kadrowo-płacowej w zarządzanie przez zewnętrzne biuro rachunkowe wiąże się z wieloma korzyściami dla przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości. Przed podjęciem decyzji o przekazaniu części spraw Twojej firmy do podmiotu zewnętrznego jako przedsiębiorca powinieneś wykonać analizę ekonomiczną, aby oszacować opłacalność i efektywność tej decyzji, a w oparciu o uzyskane wyniki – dokonać wyboru najbardziej korzystnego wariantu współpracy.