Jeszcze zanim zarejestrujesz działalność gospodarczą, musisz podjąć jedną z najważniejszych decyzji związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa –  wybrać rodzaj księgowości. Dla firm jednoosobowych oraz małych firm dogodną formą będzie księgowość uproszczona określana również jako mała księgowość. Jak sama nazwa wskazuje, opiera się ona na prostych zadaniach oraz nieskomplikowanych narzędziach finansowych. W niniejszym artykule wskażemy najważniejsze informacje, które musi poznać przyszły przedsiębiorca decydujący się na małą księgowość.

Ułatwienie ewidencji i obliczeń

W księgowości uproszczonej obowiązują zdecydowanie prostsze zasady ewidencjonowania danych finansowych. Skierowana jest przede wszystkim do niewielkich podmiotów gospodarczych. Dzięki niej w dużo łatwiejszy sposób można obliczyć roczne zobowiązania podatkowe. W ramach małej księgowości mamy do wyboru trzy formy rozliczania: księgę przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową.

Księga przychodów i rozchodów to najprostsza i najpopularniejsza forma opodatkowania. Ewidencjonuje się w niej wszystkie operacje gospodarcze, dzieląc je na te związane z poniesionymi kosztami działalności oraz z dochodami. W tym wypadku podmiot odprowadza podatek od wysokości uzyskanego dochodu (może być on obliczany na zasadach ogólnych lub na podstawie stawki liniowej).

Ryczałt ewidencjonowany polega na obliczaniu podatku na podstawie przychodów – w tym wypadku ewidencjonuje się jedynie operacje sprzedaży generujące dochody i tym samym tylko od nich odprowadza się podatek.

Karta podatkowa jest formą zarezerwowaną dla określonej grupy podmiotów gospodarczych, ponieważ jej prowadzenie związane jest z wieloma obostrzeniami. W tym wypadku stawka opodatkowania jest zawsze stała i niezależna od wysokości przychodów i dochodów.

Wybór formy rozliczania jest więc kwestią indywidualną – najlepiej jest skonsultować się z księgową, która wskaże rozwiązanie najkorzystniejsze dla specyfiki przedsiębiorstwa, lub też skorzystać z outsourcingu księgowości. To, co okaże się korzystne dla jednej firmy, dla drugiej już może nie być dogodne.

Co warto wiedzieć o księgowości uproszczonej?

Mała księgowość jest przede wszystkim ułatwieniem dla niewielkich przedsiębiorstw i firm jednoosobowych, które nie potrzebują prowadzenia zawiłej księgowości. Takie rozwiązanie jest również tańsze – koszta wynajęcia biura rachunkowego w celu prowadzenia ewidencji uproszczonej są zdecydowanie niższe, a dodatkowo można zdecydować się na samodzielne wypełnianie dokumentacji.  Jest to także uproszczenie dla urzędów skarbowych pozwalające na łatwe określenie zobowiązań podatkowych małych podmiotów. Zwraca się również uwagę na słabe strony małej księgowości, która niestety nie stanowi dobrego źródła na temat kondycji firmy, ponieważ zawiera jedynie podstawowe informacje.

Źródło: MDDP-Outsourcing.pl – Biuro rachunkowe Warszawa