Podejmowanie decyzji podczas prowadzenia firmy to jeden z najważniejszych, ale zarazem najtrudniejszych procesów, które mogą przełożyć się na sukces albo porażkę. Rynek zmienia się bardzo dynamicznie, zatem wszelkie zmiany czy decyzje także powinny być odpowiednio szybie, tak aby reagować na potrzeby gospodarki. Z tego względu wiele przedsiębiorstw próbuje wspomóc się systemem, który pomaga w podejmowaniu decyzji oraz określaniu ryzyka. Takim systemem jest controlling. Czym jest controlling? Jakie są zalety takiego systemu?

Controlling niezbędny w każdej firmie

Najważniejszym czynnikiem, który przemawia za tym, żeby wdrożyć system controllingu jest fakt, iż dawniej, prowadzenie firmy wymagało jedynie dobrego pomysłu, natomiast obecnie, kiedy przedsiębiorstw jest zdecydowanie więcej, wszelkie decyzje i zmiany muszą być planowe z dużym wyprzedzeniem oraz podejmowane z uwzględnieniem wielu czynników. Dlatego sukces w biznesie będzie zarezerwowany dla tych przedsiębiorstw, które będą w stanie analizować swoje koszty oraz działania, a także wyciągać z nich wnioski na przyszłość. Nie bez znaczenia jest także audyt wewnętrzny, za pomocą którego można określać ryzyko. Audyt wewnętrzny sprawdza się we wszystkich sytuacjach, gdzie należy podjąć jakieś ryzyko w celu osiągnięcia zysku . Pod wpływem analizy, którą przeprowadza audyt wewnętrzny , możliwe jest znaczne ograniczenie strat finansowych w firmie.

Zalety controllingu w firmie

Wszystkie działania w firmie są nastawione na rozwój przedsiębiorstwa oraz wypracowywanie zysków. Dlatego controlling tak dobrze sprawdza się podczas zarządzania firmą. Jedna z zalet, jakie ma controlling sprzedaży, to minimalizacja strat podczas podejmowania działań. Wdrażanie controllingu może być również wykonane za pomocą specjalnego systemu do monitorowania controllingu firmowego. Jest to system komputerowy, który automatycznie analizuje wszelkie dane oraz upraszcza komunikacje między organami firmy. System w bardzo szybki sposób jest w stanie wyłapać nieprawidłowości, a tym samym pozwala zaoszczędzić czas. Tego typu systemy ułatwiają wprowadzanie zmian oraz modyfikowanie planów. Posiadają też często bardzo dobry system zabezpieczeń, który dba o to, żeby wszelkie działania były wykonywane tylko przez osoby upoważnione. Systemy informatyczne wykorzystywane do controllingu można także integrować z innymi systemami, które są używane w danym przedsiębiorstwie, na przykład z systemem księgowym czy też systemem sprzedażowym czy dystrybucyjnym . Podstawą działania systemów informatycznych w firmie jest szybkie i sprawne przekazywanie sobie niezbędnych informacji, co byłoby utrudnione bez specjalnych programów do monitorowania controllingu firmowego.

Kolejny plus wdrożenia controllingu w firmie to automatyzacja. Jest ona szczególnie ważna w dużych firmach, ale mniejsze jednostki także doceniają tę cechę. Automatyzacja ma na celu przyspieszenie działań, ale także planowanie ich w dalszym horyzoncie czasowym. Daje to dobre efekty, ponieważ wówczas można dobrze przemyśleć cel swoich działań, a także pozbyć się niechcianego ryzyka. Umożliwia to także dopasowanie się do dynamicznie zachodzących zmian na rynku w danej branży.

Inspirowane: flexisolutions.pl – system do raportowania danych