Pasze pochodzenia roślinnego wykorzystywane w żywieniu zwierząt gospodarskich zawierać mogą składniki, które w negatywny sposób wpływają na strawność paszy oraz obniżają jej wartość odżywczą. Obecnie w związku z wprowadzonym zakazem stosowania mączek zwierzęcych, pasze roślinne stanowią podstawę żywienia zwierząt hodowlanych.

Co wpływa na przyswajalność i wartość odżywczą pasz?

Obecne w zbożach włókna surowe (błonnik) to słabo przyswajalne lub nieprzyswajalne węglowodany odporne na działanie enzymów trawiennych. W skład włókna wchodzą elementy roślinnych błon komórkowych oraz wewnętrzkomórkowe polisacharydy występujące w roślinach (m.in. w roślinach strączkowych, zbożach, warzywach i owocach). Jednym z najbardziej niekorzystnych komponentów są polisacharydy nieskrobiowe (NSP), czyli m.in. celuloza, pektyny, ligniny, β-glukany, arabinoksylany czy heteroksylany. Substancje te wpływają bowiem negatywnie na trawienie białka oraz przyswajanie składników odżywczych, obniżając wartość pokarmową pasz. W następstwie prowadzi to do spowolnienia lub zahamowania wzrostu zwierzęcia, a więc ma niekorzystny wpływ na jego zdrowie i rozwój. Zawartość polisacharydów nieskrobiowych (NSP) w paszach różni się w zależności od rodzaju i odmiany rośliny, a także warunków klimatycznych czy terminu ich zbioru.

Jak poprawić strawność i obniżyć zużycie pasz?

Aby poprawić jakość oraz wartość pokarmową pasz, obniżyć lepkości treści pokarmowej w świetle jelita zwiększając strawność, a także zredukować zawartość wolnego amoniaku w ściółce, można zastosować enzymy paszowe. Enzymy to związki chemiczne o charakterze białkowym, dlatego są wrażliwe na wysoką temperaturę. Jeśli więc w procesie produkcji paszy wykorzystywane są procesy termiczne, zaleca się, by ich temperatura nie przekraczała 70°C. Jeżeli ze względów technologicznych potrzebna jest wyższa temperatura, enzymy należy podawać na końcu procesu, po schłodzeniu paszy.

Jak właściwie dobrać preparat enzymatyczny?

Enzymatyczne dodatki do pasz należny dobierać, zwracając uwagę na wiek zwierząt, skład wykorzystywanej mieszanki paszowej oraz aktywność stosowanego enzymu. Skoncentrowane produkty enzymatyczne mogą występować w postaci sypkiej lub płynnej. Enzymy paszowe Rovabio® Excel AP, Rovabio® Advance P oraz Rovabio Advance PHY P dostępne w postaci sypkiej, a także Rovabio® Advance L2 oraz Rovabio® Excel LC2 w postaci płynnej, doskonale sprawdzą się w przypadku żywienia zwierząt zbożem (np. pszenicą, kukurydzą, jęczmieniem, pszenżytem, żytem, owsem) oraz śrutem nasion roślin oleistych (np. soją, słonecznikiem, rzepakiem). Sypki enzym Rovabio Advance PHY P oraz płynna wersja Rovabio Advance PHY L2 sprawdzą się z kolei w przypadku pasz granulowanych. Dodatkowo preparat Rovabio Advance PHY L2 może być wykorzystywany przy produkcji granulatu w temperaturze przekraczająca 90°C. W tym przypadku należy oczywiście zadbać o dostosowanie ilości takiego dodatku, ze względu na to, iż nadmiar energii może zaburzyć bilans białkowo-energetyczny, zwiększając otłuszczenie zwierzęcia, a obniżając zawartość mięsa w jego organizmie.

Współcześnie stosowane enzymy paszowe stanowią standardowy dodatek do diety zwierząt gospodarskich. Enzymy paszowe podnoszą bowiem strawność paszy przy jednoczesnej poprawie współczynnika jej wykorzystania, z czym wiąże się wzrost opłacalności chowu. Warto dodać, że lepsze wykorzystywanie wartości odżywczych paszy przyczynia się do poprawy kondycji i ogólnego zdrowia zwierząt, przy braku konieczności stosowania dodatkowej suplementacji. Ponadto zostaje zachowana swoboda w doborze aplikowanej paszy roślinnej. Co ciekawe, ogranicza się w ten sposób także ilość wydalanego przez zwierzęta szkodliwego fosforu i azotu, co pozytywnie wpływa na środowisko.