Problemy z przepływem gotówki mogą na pewnym etapie dotknąć każdego przedsiębiorstwa. Spowodowane może być to wieloma czynnikami w dużym stopniu zależnymi od funkcjonowania firmy: nieefektywną produkcją, marnowaniem zaopatrzenia, niskim poziomem konwersji, słabą sprzedażą oraz przez czynniki niezależne od firmy, czyli nierzetelność klientów i brak spłaty zobowiązań w terminach. Zaległe kwoty mogą bardzo ciążyć i przeszkadzać w płynności finansowej firmy, dlatego każda firma powinna rozważyć skorzystanie z usług agencji windykacyjnej.

Działania firm windykacyjnych

Głównym celem funkcjonowania firm windykacyjnych jest pomóc ze ściąganiem nieopłaconych niezależności. Prowadząc firmę w branży, w której nie otrzymujemy z góry środków za produkty lub usługę, musimy mieć na uwadze to, że nieterminowe spłaty mogą wywołać lawinę problemów. Niektóre firmy oferują możliwość skorzystania z monitoringu płatności, czyli możliwości przypominania kontrahentom o konieczności uregulowania zapłaty. Taka usługa może skutecznie ochronić przedsiębiorstwo przed zastojami płatniczymi.

Szybsza spłata należności

Profesjonalne firmy windykacyjne mają o wiele większe szanse na odzyskanie należności. Agencje windykacyjne mogą posłużyć się szerszym wachlarzem możliwości w negocjowaniu z dłużnikami. Są to m.in. sprawdzanie realnej sytuacji finansowej dłużników, windykacja telefoniczna i terenowa, możliwość rozłożenia długu na raty i stały nadzór nad etapami spłat. Jeżeli polubowne sposoby nie przyniosą wymiernych korzyści, agencja windykacyjna podejmie się również pośrednictwa przy windykacji sądowej.

Wyższa skuteczność

Klienci zalegający z długami to duże zmartwienie nawet dla prężnie funkcjonujących firm. W takiej sytuacji często przedsiębiorcy próbują na własną rękę – lub przy pomocy pracowników obsługi klienta – odzyskać należne środki. Takie rozwiązanie ma oczywiście swoje zalety, ale nie należy do szczególnie skutecznych. W negocjowaniu z dłużnikami potrzeba doświadczenia, którym mogą pochwalić się profesjonalni windykatorzy. Oprócz realnych kwot, które trzeba będzie przeznaczyć na windykację, warto wziąć również pod uwagę godziny pracy przeznaczone na próby nawiązania kontaktu i rozmowę z kontrahentem.

Coraz gorsza sytuacja przedsiębiorców

Sytuacja polskich przedsiębiorców nie należy do najłatwiejszych. Jak wynika z danych zawartych w raporcie KRD „Portfel należności polskich przedsiębiorstw” za pierwszy kwartał 2019 roku w kolejnych miesiącach wzrasta udział przedsiębiorstw, które zgłaszają rosnący problem z terminowym negocjowaniem należności od klientów. Już co 5-ta firma musi walczyć o swoje pieniądze z dłużnikami. Dodatkowo optymizmem nie napawa fakt przewidywanego spowolnienia gospodarczego. Wpływa to oczywiście na relacje między partnerami biznesowymi. Maleje wzajemne zaufanie.

Przepływ pieniędzy w firmie to jeden z kluczowych elementów umożliwiających jej prosperowanie, dlatego nie warto zwlekać, kiedy pojawią się pierwsze problemy. Lepiej od razu skontaktować się z profesjonalną agencją windykacyjną i zadbać o efektywny przepływ środków.

źródło: straetus.pl – wywiad gospodarczy