Szeroki wachlarz środków ochrony indywidualnej zapewnia pracownikom ochronę oczu, słuchu, dróg oddechowych, głowy, twarzy oraz zabezpieczenie przed upadkiem. Wszędzie są one szeroko omawiane i opisywane. Nie brak też informacji o tym, jak poprawnie dobrać taką ochronę i jak ją użytkować. Zdecydowanie mniej uwagi poświęca się jednak odzieży ochronnej i obuwiu ochronnemu. A są to elementy równie ważne, jak wszystkie inne środki ochrony indywidualnej. Co więcej, chronią nogi – a więc część ciała odpowiadającą za mobilność, której uszkodzenie może wykluczyć pracownika z pracy na długie tygodnie lub nawet miesiące.

Do czego służy obuwie ochronne?

Obuwie ochronne to nie tylko zwykłe buty zamienne, które mają służyć pracownikowi w pracy, aby nie zniszczył on swojego własnego obuwia. To dużo więcej. Obuwie ochronne to buty dostępne w sklepach ze sprzętem BHP, charakteryzujące się zwiększoną wytrzymałością i wyposażone w specjalne wzmocnienia w miejscach najbardziej narażonych na urazy. Obuwie takie posiada oznaczenia mówiące o tym, który ich element i w jaki sposób został zabezpieczony. Tym samym niepozornie wyglądające buty mogą stanowić na przykład skuteczną ochronę przed twardymi elementami mogącymi upaść na stopę. To jednak nie wszystkie istotne cechy obuwia ochronnego, które zabezpiecza także przed groźnymi dla zdrowia czynnikami zewnętrznymi powodującymi uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, oparzenia lub przed działaniem ciepła, zimna i wilgoci. Ważną cechą takiego obuwia ochronnego jest jego wielozadaniowość – z reguły chroni ono przed kilkoma niebezpiecznymi czynnikami jednocześnie.

Czym charakteryzuje się obuwie ochronne

Należy także pamiętać, że obuwie ochronne nie jest tym samym, co obuwie robocze. Podobnie jest także w przypadku odzieży roboczej i ochronnej. Obuwie ochronne posiada specjalne wzmocnienia, dodatkowe elementy chroniące nogę przed czynnikami niebezpiecznymi. Natomiast obuwie robocze to zwykłe buty, bez dodatkowych cech ochronnych, a stosowane w miejscu pracy na przykład ze względu na specjalne wymogi technologiczne bądź też sanitarne. Tym samym obuwie ochronne podlega regulacjom prawnym i normalizacji. Normy są odmienne dla różnych typów obuwia ochronnego.

Rodzaje obuwia ochronnego

Obuwie ochronne należy do szerokiej grupy produktów. Można w niej wyróżnić różne rodzaje obuwia. W podziale obuwia ochronnego pod względem poziomu zagrożeń, przed którymi obuwie powinno chronić wyróżnia się:

  •  obuwie bezpieczne – wykazuje cechy ochronne, posiada między innymi podnoski zwiększające wytrzymałość na uderzenia. Chronią palce stopy przed uderzeniami o energii do 200 J. Dokładne wymagania dotyczące tego typu obuwia zawiera norma PN-EN ISO 20345,
  • obuwie ochronne podobnie jak obuwie bezpieczne, posiada cechy ochronne i jest wyposażone w podnoski chroniące palce stóp przed uderzeniami. Obuwie ochronne jest odporne na uderzenia do 100 J, musi być zgodne z normą PN-EN ISO 20346, określającą wymagania względem niego,
  • obuwie zawodowe nie posiada podnosków chroniących palce stóp przed uderzeniami. Wykazuje jednak cechy ochronne przed urazami mogącymi wystąpić podczas wykonywania pracy. Zalecane jest do codziennego użytku w miejscu pracy, gdzie nie jest wymagana ochrona palców stóp za pomocą podnosków. Obuwie zawodowe, ze względu na niewielkie cechy ochronne, bywa także nazywane obuwiem roboczym. Wymagania względem obuwia zawodowego określa norma PN-EN ISO 20347.

Wymagania względem obuwia bezpiecznego, ochronnego i zawodowego

Biorąc pod uwagę konieczność spełnienia cech ochronnych w mniejszym lub większym stopniu przez obuwie bezpieczne, ochronne i zawodowe, postawiono im pewne podstawowe wymagania. Ustalono, iż aby obuwie mogło zaliczać się do grupy obuwia bezpiecznego, ochronnego lub zawodowego, musi posiadać cholewkę odporną na rozdarcie, przenikanie pary wodnej i wartości pH. Dodatkowo wkładka musi spełniać wymagania dotyczące grubości, wartości pH, absorpcji i desorpcji wody, odporności na ścieranie. Podeszwa buta powinna spełniać wymagania dotyczące grubości, odporności na rozdarcie, ścieranie, zginanie, a także odporności na hydrolizę i oleje. Oprócz tego ważna jest także odporność na zagrożenia mechaniczne, takie jak spadające przedmioty oraz ergonomia i wygoda użytkowania.

Źródło: Sklep BHP Prosave