Coraz więcej osób zakłada amatorskie i profesjonalne hodowle psów rasowych. Jest to działalność zarobkowa, która podlega rejestracji w urzędzie skarbowym, a jej wykonywanie wiąże się z przymusem opodatkowania dochodów osiągniętych z tego tytułu. Wiele osób zastanawia się, jakiego rodzaju koszty można odliczyć w związku z prowadzeniem tego typu działalności gospodarczej. Z treści poniższego artykułu dowiesz się, co można, a nawet trzeba, wrzucać w koszty i jakie warunki musi spełnić hodowla, aby fiskus mógł zaliczyć je jako wydatki „służące zabezpieczeniu źródła przychodu”.

Nie każdy właściciel rasowego psa ma możliwość odliczania kosztów z tytułu jego utrzymania

Gros osób błędnie interpretuje przepisy dotyczące odliczania kosztów prowadzenia działalności. Dotyczy to również hodowli psów rasowych. Jeśli kupujemy psa prywatnie, który ma udokumentowany na piśmie i odnotowany w Związku Kynologicznym rodowód, to niestety nie ma możliwości odliczania kosztów zakupu oraz utrzymania zwierzęcia.  

Do sytuacji, w której mamy możliwość odliczania kosztów, dochodzi przede wszystkim wtedy, gdy zakupiony czworonóg, obojętnie jakiej rasy, jest uznawany przez urząd skarbowy, jako podstawowe „narzędzie” do prowadzenia działalności gospodarczej – w tym wypadku zalegalizowanej hodowli psów rasowych. Pierwszym działaniem, które musi wykonać przyszły właściciel takiej hodowli, jest zakwalifikowane i zgłoszenie do urzędu skarbowego posiadania suki hodowlanej lub psa reproduktora, jak również psa rasowego z uprawnieniami hodowlanymi.

Podobnie rzecz ma się z zakupem psa stróżującego, czy też sytuacja, w której dany przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie kynoterapii. Pamiętajmy, że również jest to działalność gospodarcza, której celem jest pozyskanie, selekcjonowanie, szkolenie i wychowywanie psów towarzyszących, psów opiekunów osób niepełnosprawnych oraz psów wykorzystywanych do różnych zabiegów terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Rodzaje kosztów podlegających odliczeniu w przypadku hodowli profesjonalnej i amatorskiej

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca prowadzi hodowlę profesjonalną czy amatorską, to jej zarejestrowanie w urzędzie skarbowym pozwala na odliczanie wielu rodzajów kosztów z tytułu uzyskania przychodów. Należy do nich zakup psa. Jest to podstawowy wydatek, który warunkuje przetrwanie hodowli, gdyż pies jest niejako „narzędziem” do generowania zysków. Aby hodowla mogła się rozwijać, musi być w niej minimum jeden czworonóg.

Zakup kolejnych zwierząt również jest dopuszczalny, niezależnie od tego, czy transakcja jest przeprowadzana w Polsce, czy też poza jej granicami. Zdarzyć się bowiem może, że dany hodowca kupuje psy wyłącznie poza granicami naszego kraju. Kolejnymi wydatkami, które można uwzględnić w księgach rachunkowych, jako koszt uzyskania przychodu są:

  • wyszkolenie,
  • wyżywienie,
  • opieka weterynaryjna,
  • inne opłaty związane z utrzymaniem psa rasowego.

Do tego rodzaju kosztów zaliczamy również opiekę psiego psychologa-behawiorysty zwierzęcego, wizyty domowe weterynarza w czasie porodu i połogu suki oraz kastrację niektórych samców.

Ponadto, koszty obejmują także utylizację zwłok psa, po jego zgonie. Oprócz tresury, do kosztów można wrzucić także rehabilitację i zabiegi pielęgnacyjno-upiększające w gabinetach fryzjerskich dla zwierząt. Ma to znaczenie szczególnie, gdy champion startuje w zawodach międzynarodowych czy ogólnokrajowych i bierze udział w wielu wystawach.

Kosztem jest wyżywienie psa, jak również zakup leków, odżywek, suplementów diety czy specjalistycznej karmy dla ras z alergią pokarmową i nieżytami żołądkowo-jelitowymi (zaliczamy do nich m. in. buldogi francuskie czy inne rasy mniejsze).

Pamiętajmy, że koszty miesięczne nie mogą przekraczać horrendalnych kwot, jak również muszą być adekwatne do rodzaju prowadzonej przez nas działalności.

Źródło: http://kancelaria-golebiowska.com.pl