Handel żywnością to proces, w którym niezwykle istotną rolę odgrywa transport, przeładunek oraz magazynowanie. Elementy te szczególnie istotne są w wypadku międzynarodowych łańcuchów dostaw, w których produkty żywnościowe transportowane są przez różne strefy klimatyczne. Taki transport wymaga zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia towaru, by podczas przewozu nie uległ on zepsuciu, ze względu na oddziaływanie czynników atmosferycznych. Świeże owoce i warzywa to produkty wymagające szczególnej troski w kwestii przechowywania i transportu. Złe warunki składowania owoców i warzyw mogą doprowadzić do ich zepsucia, a co za tym idzie powodować znaczne straty dla ich producentów. By zachować świeżość owoców i warzyw należy zapewnić im odpowiednią temperaturę i wilgotność powietrza, a także kontrolować, by trafiły one do odbiorców przed czasem swojej przydatności do spożycia. Proces ten jest kwestią skomplikowaną bowiem różne owoce i warzywa wymagają odmiennych warunków przechowywania. Ich realizację określają metody zapewniania bezpieczeństwa żywności HACCP oraz przepisy prawa żywnościowego.

Kontrola warunków przechowywania i transportu

Najłatwiejszym sposobem na obniżenie intensywności procesu starzenia się owoców i warzyw, jest ich przechowywanie w temperaturze zbliżonej do ich temperatury zamarzania. Ważne jest jednak, by niska temperatura przechowywania nie doprowadziła do ich miejscowego przemrożenia. By spełnić te kryteria konieczne jest zastosowanie systemów monitorowania temperatury i wilgotności. MonitorM2M to rozwiązanie firmy M2M Team pozwalające na pełną kontrolę tych parametrów na wszystkich etapach zimnego łańcuchu dostaw – od momentu produkcji, przez ich pakowanie, magazynowanie, transport, aż po dostawę do finalnego użytkownika. Bezprzewodowe systemy do monitorowania temperatury i wilgotności, gwarantują całodobowy dostęp do informacji o aktualnych warunkach przechowywania produktów, za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej. System ten posiada także opcję alarmowania za pomocą SMS o ewentualnym przekroczeniu dozwolonej temperatury i wilgotności. Rozwiązanie to pozwala na natychmiastową reakcję mającą na celu zlokalizowanie i naprawienie wadliwych czynników, a co za tym idzie niedopuszczenia do zepsucia się przewożonych owoców i warzyw. Korzystanie z systemu MonitorM2M pozwala również na tworzenie raportów dotyczących warunków przewozu i przechowywania produktów na każdym etapie ich transportu, gwarantujących jakość dostarczanych owoców.

Źródło: M2Mteam.pl