Budowa domu to poważne przedsięwzięcie, które nierozłącznie wiąże się z wysokimi kosztami. Jednak nawet najbardziej precyzyjny plan nie pozwala na przewidzenie wszystkim możliwych kosztów. Tym bardziej, że część z nich ma związek ze zdarzeniami losowymi takimi jak wypadki pracowników lub awarie sprzętu.

Koszty wypadków przy pracy

Wypadkowość w branży budowlanej to ciągle poważny problem. Pomimo podwyższenia standardów bezpieczeństwa i wykorzystywania coraz bardziej nowoczesnego sprzętu, branża jest jedną z bardziej niebezpiecznych. Niestety ze względu na charakter prowadzonych prac, robotnicy budowlani narażeni są na wiele urazów – od lekkich kontuzji po ciężkie obrażenia ciała, których efektem może być zgon.

Szczególnie ta ostatnia grupa wypadków może być przyczyną ogromnych kosztów. Odszkodowania i zadośćuczynienia mogą być bardzo wysokie. Niejednokrotnie na pracodawcach spoczywa obowiązek wypłacania dożywotniej renty.

Dodatkowym kosztem wynikającym z wypadkowości jest konieczność ponoszenia wydatków na rekrutację nowych pracowników. Zmiany kadrowe mogą również wpływać na efektywność pracy, podnosić ryzyko występowania przestojów oraz zwiększać prawdopodobieństwo niezakończenia prac budowlanych w terminie.

Koszty awarii

Sprzęt wykorzystywany do robót budowlanych jest poddawany dużym obciążeniom. W związku z charakterystyką pracy i trudnymi warunkami może ulegać awariom. Nie trzeba nikogo przekonywać, że praktycznie każda awaria oznacza koszty.

Po pierwsze są to wydatki związane z naprawą. A po drugie, awarie sprzętu budowlanego są przyczyną przestojów w pracy i wynikających z nich opóźnień.

Koszty zbędnych prac wykończeniowych

Poziom kosztów zależy także od wybranej technologii oraz zakresu prowadzony prac. Często może się wydawać, że wybór najtańszej technologii jest trafny z punktu widzenia kosztów.

Doskonałym przykładem jest wybór szalunków stropowych lub ściennych. Wykonanie ich we własnym zakresie z drewna może być tańsze od wypożyczenia. Jednak samodzielnie przygotowywane szalunki powodują konieczność przeprowadzenia dodatkowych prac wykończeniowych, których nie trzeba wykonywać w przypadku wykorzystywania profesjonalnych systemów szalunkowych. A koszt tych prac może być wyższy niż koszt wypożyczenia nowoczesnego sprzętu.

Jak przeciwdziałać nieoczekiwanemu wzrostowi kosztów?

Nie jest to zadanie łatwe, ale na pewno opłacalne. Zarówno przed rozpoczęciem prac jak i w ich trakcie należy monitorować potencjalne ryzyka. Jak można im przeciwdziałać?

Przede wszystkim stosować środki ochrony zbiorowej, które wydanie poprawiają wskaźniki wypadkowości na poszczególnych budowach. Uzupełniać je środkami ochrony indywidualnej, które także pozytywnie wpływają na standardy bezpieczeństwa.

Wykorzystywanie sprawdzonego i rekomendowanego sprzętu budowlanego pozwala na unikanie ryzyka awarii oraz kosztów dodatkowych prac wykończeniowych. Dlatego warto korzystać z dobrych wypożyczalni sprzętu budowlanego, a unikać rozwiązań prowizorycznych. W końcu dobrze działający sprzęt to także mniejsze prawdopodobieństwo występowania wypadków.

Inspiracja: Szalunkiweb.pl – Wynajem szalunków