Nadmierne zawilgocenie to jeden z najczęstszych problemów z jakim muszą się zmagać właściciele domów i mieszkań. Problem ten nie dotyczy wyłącznie starych i zaniedbanych budynków. Wbrew pozorom dotyka on wielu nowo wybudowanych domów i lokali mieszkalnych.

Jakie są konsekwencje nadmiaru wilgoci?

Negatywne skutki nadmiaru wilgoci można podzielić na dwie grupy. Pierwsza związana jest z negatywnym wpływem zawilgocenia na stałe elementy lokalu oraz sprzęty domowe. Woda powoduje odpadanie farby, pękanie tynków, a także niszczy podłogi, drzwi i okna. Dodatkowo wilgoć sprawia, że sprzęty domowe i elementy wyposażenia szybciej się zużywają i częściej ulegają awariom.

Ale straty materialne to niejedyne konsekwencje. Przebywanie w zawilgoconych i zagrzybionych pomieszczeniach jest szkodliwe dla zdrowia i życia domowników. Est to bowiem doskonałe środowisko do rozwoju grzybów i mikroorganizmów chorobotwórczych, które mogą wywoływać alergie, problemy z oddychaniem oraz często powtarzające się infekcje. Nadmiar wilgoci może być również przyczyną dolegliwości dotyczących układu kostno-stawowego.

Jakie mogą być przyczyny nadmiernego zawilgocenia?

Najbardziej popularną przyczyną problemów z zawilgoceniem jest nieefektywny system wentylacyjnych. Szczelne okna i drzwi uniemożliwiają odprowadzanie nadmiaru wilgoci. W takiej sytuacji jedyną instalacją odpowiadająca za odpowiedni klimat w pomieszczeniach jest wentylacja. Niestety układ ten często nie jest wystarczająco efektywny.

Kolejną przyczyną przenikania wilgoci do lokalu może być niewłaściwa izolacja termiczna ścian i dachów. Błędy budowlane powodują przenikanie wilgoci do ścian. Efekty niewłaściwie wykonanej izolacji termicznej najłatwiej zauważyć w miejscach łączenia ścian, w okolicach okien i drzwi.

Nadmiar wilgoci może być również efektem zalania lokalu. Zdarzenia te najczęściej są skutkiem awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Co ciekawe problem nadmiernego zawilgocenia może się pojawić również w nowych budynkach. W takich przypadkach najczęstsza przyczyną jest niewystarczające wysuszenie pomieszczeń po zakończeniu prac budowlano-wykończeniowych.

Jak przebiega proces osuszania budynków?

Osuszanie budynków i lokali mieszkalnych zawsze poprzedzone jest ustaleniem przyczyny powodującej problem. Dopiero znając przyczynę można rozpocząć prace związane z osuszaniem.

Profesjonalne metody gwarantują szybkie i skuteczne osuszenia lokalu. Profesjonalne metody łączą ze sobą metody termiczne i wymuszenie odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Firmy trudniące się osuszaniem budynku wykorzystują także najnowsze technologie jak na przykład osuszanie podczerwienią. Dzięki temu prace przebiegają jeszcze szybciej i przynoszą oczekiwane efekty.

Należy pamiętać, że proces osuszania powinien być połączony z działaniami mającymi na celu wyeliminowanie przyczyn powstawania tego problemu. Niewykonanie niezbędnych prac spowoduje bowiem niepotrzebne nawracanie problemu i dodatkowe koszty. Koszty, których można uniknąć.

Źródło: Nord-Help.com.pl – Osuszanie pomieszczeń