Wbrew pozorom polskie warunki klimatyczne dają możliwość opłacalnej inwestycji w fotowoltaikę. Panele solarne działają zarówno latem, jak i zimą, kiedy noc jest dłuższa od dnia oraz w pochmurne dni, pobierając światło słoneczne, które przebija się przez chmury. Dlatego bez obaw można podjąć decyzje o montażu instalacji fotowoltaicznych na dachu domu lub firmy. Jakie są powody, dla których warto to zrobić?

Po pierwsze – niezależność energetyczna budynku

Instalacje fotowoltaiczne można montować praktycznie w każdym miejscu, do którego docierają promienie słoneczne. Montuje się je na dachach budynków znajdujących się w Warszawie, Łodzi, Krakowie i w wielu innych polskich miastach. Instalacje fotowoltaiczne nie dziwią już nawet, gdy są montowane na obiektach rolniczych. Fotowoltaika sprawdza się zarówno w domu, jak i w firmie.

Wytwarzanie energii elektrycznej z fotowoltaiki umożliwia niezależność od paliw kopalnych, służących do ogrzewania domu, bowiem istnieje możliwość zasilania pompy ciepła prądem pochodzącym z systemów fotowoltaicznych. Ponadto system ten zapewnia niezależność od dostawców energii i tym samym od nieprzewidzianych sytuacji na rynku energetycznym, których obecnie jesteśmy świadkami.

Fotowoltaika w Polsce skutecznie chroni przed nieustannymi podwyżkami cen energii. Dzięki czemu planowanie wydatków z domowego budżetu przestaje być problematyczne. System ten minimalizuje możliwość wystąpienia zaników prądu w sieci (tzw. blackouty).

Instalacje fotowoltaiczne są zatem niezwykle praktycznym rozwiązaniem. Warto również dodać, że w związku z tym, że system fotowoltaiczny złożony jest z modułów, istnieje możliwość jego rozbudowy. Jest to ważne, szczególnie w przypadku fotowoltaiki dla firm, które planują rozwój i wyższą konsumpcję prądu.

Po drugie – niższe rachunki za energię elektryczną

Właściwie dobrane instalacje fotowoltaiczne są w stanie znacząco zmniejszyć koszty energii elektrycznej. Opłacalność inwestycji nie maleje nawet biorąc pod uwagę, że cena fotowoltaiki nie jest niska.

Najbardziej korzystna sytuacja występuje wówczas, gdy użytkownik ma zapotrzebowanie na energię w 100-procentach zaspokajane przez posiadaną instalację. Wtedy można zaoszczędzić najwięcej. Oszacowano, że zmniejszenie opłat za prąd o koszty energii, jaka została wytworzona przy użyciu własnej instalacji, przynoszą oszczędności rzędu 80% rocznych kosztów za energię elektryczną.

Po trzecie – możliwość magazynowania nadprodukowanej energii z ogniw fotowoltaicznych

Na mocy najnowszej ustawy dotyczącej odnawialnych źródeł energii, posiadacz instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kWp jest prosumentem (jednocześnie producentem i konsumentem energii). Efektem nowelizacji jest fakt, że prosument nie ma możliwości sprzedaży energii do sieci. Obecnie rozliczenie z zakładem energetycznym przebiega w oparciu o system opustów, oznaczający sposób bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji.

Energia wytworzona przez instalację, której gospodarstwo domowe nie jest w stanie spożytkować, nie jest tracona. W myśl nowych zasad jest ona magazynowana przez zakład energetyczny, który w zamian pobiera 20-30% magazynowanej energii. W przypadku instalacji o mocy 10-40 kW rozliczenie odbywa się w stosunku ilościowym 1 do 0,7. Tymczasem, przy instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh. Oszacowano, że odbierając energię elektryczną w nocy, czy też w okresach mniejszego nasłonecznienia zapłacimy za nią nie 0,65 zł a zaledwie 0,13 zł.

Po czwarte – sposób na dbanie o jakość powietrza, którym oddychamy

Emisję zanieczyszczeń atmosferycznych dzieli się na emisję zanieczyszczeń gazowych (gazy organiczne i nieorganiczne) oraz emisję zanieczyszczeń lotnych (cząstki stałe, pyłowe). Ich nasilona produkcja zwiększyła w ostatnich latach problem smogu. Nie jest to jednak kwestia niemożliwa do rozwiązania. Istnieje kilka sposobów ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a jednym z nich jest montaż instalacji fotowoltaicznych. Korzystając z niej pomagamy środowisku. Oceniono, że system fotowoltaiczny o mocy 3 kWp gwarantuje zmniejszenie emisji CO2 o 1 080 kg/rok, SO2 o 10 kg/rok, NO2 o 10 kg/rok. Biorąc to pod uwagę, cena instalacji fotowoltaicznej nie wydaje się już za wysoka.

Inwestowanie w odnawialne źródła energii jest równoznaczne z inwestowaniem w zdrowie. Codzienne wdychanie wyżej wymienionych gazów może wywoływać wiele objawów chorobowych, takich jak uszkodzenia błony śluzowej dróg oddechowych. Efektem wdychania zanieczyszczonego powietrza może być także skrócenie długości życia.

Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza za pomocą inwestowania w odnawialne źródła energii pozwoli nam żyć dłużej oraz umożliwi poprawę stanu zdrowia chorych z przewlekłymi schorzeniami dróg oddechowych.

Źródło: http://inverter.com.pl/