Popularność fotoogniw w ostatnich latach sprawiła, że rynek instalacji fotowoltaicznych w Polsce stale się rozrasta, proponując nie tylko dodatkowe rozwiązania techniczne, ale i bardzo atrakcyjne dotacje i upusty. Dodatkowo przypływ właścicieli mikroinstalacji spowodowany jest chęcią całkowitego uniezależnienia się od dostawców prądu oraz obniżenia kosztów energii elektrycznej. Niestety, zaawansowana technika i unikatowość konstrukcji paneli PV sprawia, że ich instalacja od początku do końca powinna być prowadzona pod nadzorem osoby do tego uprawnionej i wykwalifikowanej, która zadba nie tylko o sprawny i bezpieczny montaż modułów, ale także ich serwisowanie.

Montaż fotowoltaiki w pakiecie

Wielu inwestorów decydujących się na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych w swoich gospodarstwach domowych oczekuje, że wybór odpowiedniego dystrybutora fotowoltaiki będzie się wiązał z obsługą instalacyjną ogniw słonecznych. Niestety dużo firm zajmujących się sprzedażą modułów fotowoltaicznych nie przewiduje ich instalacji, co może oznaczać, że w wielu przypadkach to właściciele fotowoltaiki będą musieli zadbać o znalezienie wykwalifikowanego montera paneli PV. Na szczęście popularność inwestycji solarnych sprawiła, że coraz więcej firm oferujących sprzedaż paneli może zagwarantować swoim klientom także pełną obsługę doradczą, instalacyjną i serwisową. Co istotne, w wielu przypadkach obejmuje ona także pomoc w kwestiach formalnych związanych z przygotowaniem dokumentów dla zakładu energetycznego czy wniosków o uzyskanie dopłaty do fotowoltaiki.

Instalacja fotoogniw – dlaczego warto wybrać specjalistę?

W teorii instalacją paneli fotowoltaicznych na potrzeby domowej elektrowni energetycznej może zająć się każdy. W praktyce jednak montaż modułów PV oznacza nie tylko przytwierdzenie paneli PV do dachu czy podłoża, ale także zainstalowanie i skonfigurowanie oprzyrządowania, określenie parametrów technicznych modułów i prawidłowe rozmieszczenie paneli względem dostępu światła słonecznego i krzywizny dachu. Specjalista montujący fotowoltaikę będzie także w stanie określić ewentualne przeszkody, które mogłyby zakłócać swobodną pracę modułów PV. Co istotne, montując fotowoltaikę samodzielnie, nie będziemy w stanie obliczyć korzystnych dla naszego gospodarstwa parametrów wymaganych przez konkretne panele PV i obliczyć szacunkowego zużycia energii elektrycznej.

Pomoc wykwalifikowanego specjalisty w zainstalowaniu modułów fotowoltaicznych jest istotna także ze względu na napięcie, jakie generują moduły. Aby uniknąć ich uszkodzenia, a przy tym zadbać także o swoje bezpieczeństwo, lepiej jest zaufać pracownikowi, który ma doświadczenie w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych i dodatkowo może obsługiwać urządzenia podłączone do instalacji elektrycznej.

Montaż paneli fotowoltaicznych – uprawnienia

Instalator mikroinstalacji powinien nie tylko wykazywać się doświadczeniem i wiedzą w zakresie czynności operacyjnych związanych z odnawialnymi źródłami energii, ale przede wszystkim udokumentować ją odpowiednimi uprawnieniami. Osoba zajmująca się montażem paneli fotowoltaicznych musi posiadać certyfikat z Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie instalowania danego rodzaju urządzeń lub świadectwo kwalifikujące ją do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru kontrolno-pomiarowego. Dodatkowo monter fotowoltaiki musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalizacji instalacyjnej sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Źródło: House Solutions – fotowoltaika