Zmiany klimatyczne są aktualnie niezwykle gorącym tematem. Średnie temperatury powietrza stale rosną, zimą ciężko uświadczyć śniegu poza wysokimi partiami gór, a latem walczymy z tropikalnymi upałami. Na te zmiany duży wpływ mają działania każdego z nas oraz między innymi sposób, w jaki ogrzewamy nasze domy. Warto więc postawić na paliwa opałowe przyjazne środowisku. Jedną z najlepszych i najbardziej ekologicznych opcji jest ogrzewanie gazem propan. Co sprawia, że propan to tak doskonałe paliwo? Wyjaśniamy.

Ogrzewanie domu propanem a potrzeba dbałości o środowisko naturalne

Nie tak dawno byliśmy świadkami ogromnych pożarów w amazońskim lesie deszczowym. Teraz wszystkich przerażają pożary szalejące w pierwotnych lasach australijskich. Dodatkowo od wielu lat widzimy podnoszący się poziom wód, co świadczy o coraz szybszym topnieniu lodowców. Jeśli mało wam przykładów świadczących o tym, że klimat ulega drastycznej zmianie lub uważacie, że są to zmiany odległe i niedotyczące nas bezpośrednio, poszukajmy bliżej. Każde lato jest coraz bardziej upalne, a same upały są coraz trudniejsze do zniesienia.  Polska walczy z suszą i zmniejszającymi się zasobami słodkiej wody, zimy natomiast coraz mniej przypominają zimę, a śnieg staje się rzadkim zjawiskiem. Warto wiedzieć, że są to zmiany gwałtowne i niezwykle szkodliwe. Każdy z nas powinien zatroszczyć się o to, aby dołożyć swoją cegiełkę do poprawy tej sytuacji. Wybór ekologicznego ogrzewania jest krokiem w dobrym kierunku.

Ekologiczne cechy gazu propan

Gaz propan jest coraz częściej wybieranym materiałem opałowym do ogrzewania zarówno prywatnych domów, jak i siedzib firm. Ogrzewanie gazem propan, jako ekologiczna metoda ogrzewania domu, może być dofinansowane z samorządowych środków przeznaczonych na zmniejszanie gazów niskiej emisji. Propan sam w sobie jest gazem, którego spalanie jest zupełnie neutralne dla środowiska. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu nowoczesnych kotłów kondensacyjnych zwiększa się wydajność propanu i neutralizują substancje uboczne powstające w efekcie jego spalania. 

Propan jest gazem czystym chemicznie, w jego składzie nie znajdziemy siarki, z kolei w procesie spalania nie powstają absolutnie żadne węglowodory aromatyczne stanowiące tak poważne zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i dla ludzkiego zdrowia. Spalanie gazu propan skutkuje powstaniem dużej ilości ciepła, które zostaje wykorzystane do zasilania kaloryferów. W efekcie spalania powstaje również czysta woda i niewielkie ilości dwutlenku węgla. Ilość ciepła powstająca przy spalaniu propanu pozwala nazywać go paliwem niezwykle  wydajnym. Dla niewtajemniczonych obawę może stanowić dwutlenek węgla, o którym wspomnieliśmy, jako produkcie ubocznym spalania. Warto jednak wiedzieć, że ilość dwutlenku węgla powstającego przy spalaniu propanu jest tak niewielka, że absolutnie nieporównywalna z innymi jego źródłami. Badania ekspertów z zakresu ochrony środowiska jednoznacznie pokazują, że spalanie węgla kamiennego skutkuje uwalnianiem do atmosfery aż 50% większej ilości CO2, niż przy spalaniu gazu propan. Samo pozyskiwanie propanu również nie jest szkodliwe dla środowiska, gdyż powstaje on jako efekt uboczny rafinacji ropy naftowej. Dla uzyskania propanu nie ma potrzeby uruchamiania odrębnego procesu, linii produkcyjnej czy kopalni, co również ma silny wydźwięk ekologiczny.

Bardziej ekologicznie z kotłem kondensacyjnym 

O ile już pozyskiwanie i proces spalania gazu propanekologiczne, o tle możliwe jest zwiększenie korzystnego dla środowiska wydźwięku propanu. Jest to możliwe do osiągnięcia dzięki nowoczesnym kotłom kondensacyjnym. Ogromny wpływ na powstanie, a następnie pogłębianie się problemu efektu cieplarnianego ma temperatura spalin z fabryk oraz domowych pieców. Temperatura spalin z kotłów kondensacyjnych zasilanych propanem została sprowadzona do absolutnego minimum. W przypadku spalania gazu propan bez wykorzystania zjawiska kondensacji, do atmosfery uwalniana jest gorąca para wodna. Uznano jednak, że istnieje możliwość odzyskania ciepła zawartego w parze wodnej. Dzięki temu nie tylko zwiększa się wydajność propanu jako materiału opałowego, ale również ma to wpływ na ogólny stan środowiska. Niezależnie od tego, na jaki aspekt ogrzewania propanem spojrzymy, okazuje się, że jest to możliwie najbardziej ekologiczne rozwiązanie. Warto więc wybrać propan do ogrzewania domu czy firmy.

Źródło: LPG Direct – zbiorniki na gaz propan