Obecnie najczęściej stosowanym systemem służącym określaniu biegłości językowej jest przyjęta przez Radę Europy skala Common European Framework of Reference. Poziom znajomości języka określony tą skalą jest wpisywany w dokumenty takie jak CV czy list motywacyjny oraz stanowi precyzyjną wskazówkę odnośnie tego, na jaki kurs języka angielskiego powinna zapisać się dana osoba.

Trzy grupy i sześć stopni zaawansowania

Według skali Rady Europy biegłość językową dzieli się na trzy grupy: Początkujący, Średniozaawansowany i Zaawansowany, a w każdej z grup wyszczególnia się dwa stopnie. Dla języka angielskiego przedstawia się to następująco:

 1. Początkujący:
 • A1 – Beginner
 • A2 – Pre-Intermediate
 1. Średniozaawansowany:
 • B1 – Intermediate
 • B2 – Upper-Intermediate
 1. Zaawansowany
 • C1 – Advanced
 • C2 – Proficient

Jest to powszechnie przyjęta skala, która jest stosowana przez uczelnie wyższe, w szkołach językowych i wydawnictwach (np. do oznaczania poziomu materiału zawartego w danej pozycji) oraz przez instytucje wydające odpowiednie certyfikaty językowe.

Charakterystyka poszczególnych poziomów

W skali Rady Europy opisy posiadanych umiejętności dla poszczególnych poziomów przedstawiają się następująco:

A1:

 • rozumie i stosuje wyrażenia potoczne, formułuje proste wypowiedzi na tematy związane z życiem codziennym,
 • potrafi przedstawić się, przedstawić inną osobę komuś,
 • formułuje proste pytania na temat życia codziennego i prywatnego – o miejsce zamieszkania, znajomych ludzi, posiadanych rzeczy,
 • porozumiewa się w prostych zdaniach z osobą mówiącą powoli i zrozumiale.

A2:

 • porozumiewa się w sytuacjach rutynowych, znanych, typowych w bezpośredniej wymianie zdań,
 • rozumie często używane sformułowania o tematyce życia codziennego – pracy, otoczenia, rodziny, swojej osoby, osoby rozmówcy, zakupów,
 • w nieskomplikowany sposób opisuje otoczenie i pochodzenie, potrafi omówić sprawy potrzeb życia codziennego.

B1:

 • rozumie przekaz głównych wątków wypowiedzi na tematy sobie znane z życia codziennego, dotyczące pracy, nauki, rozrywki,
 • radzi sobie językowo w sytuacjach typowych dla podróży po regionie anglojęzycznym,
 • tworzy spójne, nieskomplikowane wypowiedzi pisemne i ustne na znane sobie tematy,
 • opisuje z krótkim uzasadnieniem lub wyjaśnieniem zdarzenia, doświadczenia, plany, marzenia, opinie itd.

B2:

 • rozumie przekaz głównych wątków wypowiedzi i tekstów o tematyce konkretnej lub abstrakcyjnej, włącznie z tematami technicznymi z zakresu wybranej specjalności,
 • formułuje jasne i szczegółowe wypowiedzi ustne i tekstowe, w szerokim zakresie tematów wyjaśniając swoje stanowisko, rozpatrując wady i zalety omawianych rozwiązań.

C1:

 • wypowiada się płynnie, w sposób spontaniczny, używając właściwych sformułowań,
 • posługuje się językiem swobodnie w sytuacjach zawodowych, edukacyjnych, społecznych i towarzyskich,
 • formułuje poprawnie zbudowane, szczegółowe wypowiedzi lub teksty dotyczące problemów złożonych,
 • rozumie teksty trudne, zauważa treści wyrażone pośrednio.

C2:

 • rozumie praktycznie każdy tekst i wypowiedź w języku angielskim.
 • płynnie, precyzyjnie i spontanicznie wyraża w złożonych wypowiedziach swoje myśli.
 • streszcza pochodzące z różnych źródeł informacje, odtwarzając tezy z zachowaniem ich znaczenia.

Jak ocenić swoją biegłość językową?

Jeżeli na podstawie powyższych wymagań dla określonych stopni biegłości języka angielskiego, nie jesteś w stanie samodzielnie określić, do której grupy się zaliczasz, być może dobrym pomysłem będzie bezpłatny test online z angielskiego. Zazwyczaj zawiera on kilkadziesiąt pytań dotyczących słownictwa i gramatyki. Po wypełnieniu elektronicznego testu otrzymasz sugerowaną klasyfikację do konkretnego poziomu znajomości angielskiego. Na jej podstawie możesz zapisać się na odpowiedni kurs języka angielskiego. Informację o poziomie języka możesz umieścić również w swoich dokumentach aplikacyjnych, takich jak CV czy list motywacyjny.

Dobre szkoły językowe oferują dwupoziomową ocenę znajomości języka – test pisemny weryfikujący znajomość gramatyki oraz egzamin ustny w formie rozmowy z lektorem, który pozwala na sprawdzenie poprawności oraz płynności wymowy w obcym języku. Tego rodzaju wstępna weryfikacja umożliwia dobór poziomu oraz rodzaju kursu do potrzeb przyszłego kursanta.

Zasadniczo występuje szczęść stopni zaawansowania języka angielskiego, ale nie zawsze nasza znajomość gramatyki, słownictwa czy poprawnej wymowy znajduje się na tym samym poziomie. Wyniki bezpłatnego testu online z angielskiego czy egzaminu wstępnego w szkole językowej są tylko wskazówką co do adekwatnego dla naszych umiejętności kursu języka angielskiego. Jeżeli zdecydujesz się na kurs na poziomie wyższym niż Twój, będziesz musiał poświęcić po prostu więcej czasu na naukę. Jednak w tym przypadku postępy mogą być o wiele szybsze niż w grupie językowej o zbyt niskim lub teoretycznie optymalnym poziomie trudności. Warto pamiętać, że wybór kursu języka angielskiego na zdecydowanie zbyt wysokim poziomie, może demotywować kursanta i nie przynosić pożądanych rezultatów.

Inspirowane: Archibald.pl – cae certyfikat