Branża specjalizująca się w tłumaczeniach językowych cechuje się dużą różnorodnością. Istnieją różnego rodzaju tłumaczenia, techniki przekładu czy ich zasady. Pomimo szerokiej dostępności w dzisiejszych czasach różnego rodzaju słowników i translatorów internetowych rynek usług tłumaczeniowych stale się rozwija. Korzystanie z tego typu świadczeń to przede wszystkim oszczędność czasu i gwarancja profesjonalnie wykonanego zadania. Poniżej przedstawiamy rodzaje usług tłumaczeniowych.

Tłumaczenia techniczne – termin ten może być rozumiany na dwa rożne sposoby. Pierwszym z nich jest przekład tekstów, które zawierają specyficzne dla danej dziedziny słownictwo, czyli różnego rodzaju podręczniki naukowe, instrukcje, sprawozdania finansowe czy protokoły postępowania. Tego typu tłumaczenia są szczególnie określone i ograniczone dla jednej grupy docelowej. Jednak rozważając termin tłumaczenia techniczne z innej strony, tego typu przekłady odnoszą się do dokumentacji technicznej, czyli tekstów związanych z inżynierią, IT, elektroniką, mechaniką itp. To wymaga ogromnej wiedzy specjalistycznej terminologii używanej w danej dziedzinie.

Tłumaczenia naukowe – jak sama nazwa wskazuje, są to tłumaczenia tekstów związanych z określoną dziedziną nauki, jak na przykład różnego rodzaje artykuły naukowe, prace, referaty, prezentacje, raporty z badań itp.

Tłumaczenia finansowe – tego typu przekłady dotyczą dokumentacji związanej z działalnością finansową, bankową i giełdową. Obejmuje to roczne sprawozdania spółki, sprawozdania finansowe, umowy finansowe, pakiety finansowania i wiele innych.

Tłumaczenia prawne – obejmują szeroki zakres różnorodnych dokumentów prawnych, jak na przykład wezwania, nakazy, teksty administracyjne, projekty ustaw korporacyjnych, ekspertyzy czy niektóre z tekstów do celów sądowych.

Tłumaczenia sądowe – nie należy mylić z tłumaczeniami prawnymi. Tłumaczenia sądowe odnoszą się wyłącznie do tłumaczeń, które odbywają się w sądzie: opinie ekspertów, zeznania, protokoły z przesłuchań, czy wyroki sądowe.

Tłumaczenia uwierzytelnione – wykorzystywane są w przypadku, gdy dany dokument musi mieć moc prawną, jak na przykład akty urodzenia, małżeństwa czy zgonu, testamenty i dokumenty rozwodowe.

Tłumaczenia literackie – to prawdopodobnie jeden z najtrudniejszych rodzajów tłumaczeń ze względu na napotykane trudności. W tłumaczeniu literackim nie wystarczy jedynie przetłumaczyć słowa. Ważny jest także kontekst treści i jej odpowiedni przekaz. Ponadto teksty literackie należy tłumaczyć w taki sam unikalny sposób, w jaki napisał je autor w języku pierwotnym. W przypadku tłumaczonej poezji dodatkowym utrudnieniem są wszelkie zwrotki, wersy, rymy itp.

Piszesz pracę dyplomową i chcesz zawrzeć w niej ostatnie badania amerykańskich uczonych, które dostępne są wyłącznie w języku angielskim? A może jesteś posiadaczem brytyjskiego auta, którego instrukcji w zupełności nie rozumiesz? Zamiast godzinami siedzieć nad słownikiem czy translatorem dostępnym w Internecie, skorzystaj z profesjonalnych usług tłumaczeniowych oferowanych przez specjalistyczne firmy, agencje lub szkoły językowe.

Źródło: 123way.pl – Tłumaczenia