Rozwijanie zdolności poznawczych to gwarancja lepszych wyników w nauce. Regularne wzmacnianie uwagi, pamięci, szybkości przetwarzania informacji sprawia, że żaden z codziennych obowiązków nie jest problemem. Pojawia się pytanie – co zrobić, aby efektywnie ćwiczyć funkcje poznawcze?

Czym są zdolności poznawcze?

Zdolności poznawcze to wszystkie umiejętności, które pozwalają ludziom tworzyć obraz otoczenia w umyśle, poznawać świat, zdobywać wiedzę o nim i komunikować się. Stanowią integralny element związany z nabywaniem i utrwalaniem wiedzy. Są w stanie wpływać na ludzkie zachowanie. Wiele z czynności poznawczych wykonujemy w sposób automatyczny, nie zdając sobie z nich sprawy.

Do podstawowych procesów poznawczych człowieka zaliczana jest pamięć, czyli umiejętność zapisywania, przywoływania i modyfikowania informacji wzrokowych, słownych, liczbowych, dotykowych i innych. Jedną ze zdolności poznawczych jest również uwaga, która związana jest z gotowością do działania. Oznacza ona umiejętność selektywnego postrzegania napływających z otoczenia bodźców, tzn. wybierania jednych bodźców i ignorowania innych, takich, które nas nie interesują. Do zdolności poznawczych zalicza się umiejętność postrzegania świata przy pomocy zmysłów, które umożliwiają wyodrębnienie podstawowych cech otaczającego świata (tj. koloru, kształtu, temperatury, wielkości, rodzaju powierzchni, wysokości dźwięku). Ponadto nie można zapomnieć też o rozumieniu (myślenie logiczne), czyli wyłapywaniu sensu widzianych obrazów, czy tekstów.

Sprawdź swoje umiejętności umysłowe

Aby poznać poziom funkcjonowania funkcji poznawczych niezbędny jest specjalistyczny test. Ocena pamięci słuchowej, myślenia logicznego, zasobu słów i ich rozumienia, koordynacji wzrokowo-słuchowej, rozumienia sytuacji społecznych są niezbędne, gdy pragnie się w przyszłości poprawić zdolności poznawcze danej osoby.

Do analizy słabych stron umiejętności przyswajania wiedzy służy test Gibsona. Jest on dedykowany osobom dorosłym oraz dzieciom od 6. roku życia. W przypadku żaków dopiero rozpoczynających swoją przygodę ze szkołą, jak i starszych uczniów, test pozwala wychwycić problem, znaleźć sposób na jego rozwiązanie, wzmocnić zdolności poznawcze, i ostatecznie pozbyć się przeszkód w procesie uczenia. Test Gibsona, który psycholodzy stosują od ponad 3 dekad, pozwala wyeliminować takie problemy jak:

  • nieumiejętność koncentracji;
  • problemy w czytaniu;
  • niezdolność rozumienia tekstu;
  • zachowanie, którego nie da się przewidzieć;
  • niestosowanie się na narzucanych zasad;
  • słabe zdolności analitycznego myślenia;
  • trudności w przyswajaniu wiedzy.

Aerobik dla mózgu

Tak samo jak ciało na siłowni, również mózg człowieka należy ćwiczyć. Wysiłek fizyczny sprawia, że człowiek staje się wytrzymalszy i sprawniejszy, natomiast regularne ćwiczenie mózgu powoduje, że procesy poznawcze funkcjonują sprawniej i bardziej efektywnie.

W rozwoju zdolności poznawczych są w stanie pomóc specjaliści, szczególnie Ci zajmujący się psychologią poznawczą (inaczej kognitywną). Zapewniają oni regularny wysiłek poznawczy, którego konsekwencją jest zmiana plastyczności mózgu i dostosowanie narządu do stawianych mu wymagań. Zmiany zachodzące pod wpływem pracy z ekspertem można dostrzec zarówno na poziomie budowy komórkowej mózgu, jaki i w zachowaniu, tj. szybszym i sprawniejszym wykonywaniu zadań i obowiązków.

Rozwój zdolności poznawczych jest możliwy także w warunkach domowych. Wystarczy zaopatrzyć się w gry planszowe, krzyżówki i puzzle. Stanowią one rozrywkę i jednocześnie stymulują mózg. Ćwiczą koncentrację, pamięć wzrokową, myślenie, rozpoznawanie kolorów. Dzięki tego typu zabawom powstają nowe połączenia między neuronami oraz nowe kolce dendrytyczne, które umożliwiają komórkom komunikowanie się między sobą.

Dieta a kondycja mózgu

Warto podkreślić, że mózg nie będzie w stanie rozwijać się, jeśli ciało będzie nieodpowiednio żywione. Dieta dla mózgu to z całą pewnością dieta uboga w tłuszcze trans, których nadmiar sprawia, że mózg się kurczy. Niezbyt dobrym rozwiązaniem są też cukry proste, które powodują nagłe skoki glukozy. Zdecydowanie lepsze rezultaty dają produkty bogate w węglowodany złożone, z których energia uwalnia się stopniowo. Produktami pobudzającymi pracę mózgu są też ryby bogate w kwasy omega-3, orzechy i jajka, będące źródłem tzw. prekursorów acetylocholiny.

Źródło: https://braingym.pl/