Stale pogarszający się stan środowiska naturalnego i widoczne ocieplenie klimatu powodują, że potrzeba dbania o środowisko jest coraz bardziej nagląca. Staramy się na wszelkie możliwe sposoby zmniejszać emisję gazów cieplarnianych, na rynku pojawia się coraz więcej samochodów elektrycznych, próbujemy zminimalizować odpady i przetwarzać te, które się do tego nadają. Rządy większości państw na świecie naciskają na przemysł, aby stosowane przez niego metody produkcji były możliwie jak najmniej szkodliwe dla środowiska. Co więcej możemy jeszcze zrobić? Powinniśmy zacząć od siebie i wybrać ekologiczne ogrzewanie gazem propan. Nie od dziś wiadomo, że wielkie rewolucje zawsze rozpoczynają się od małych zmian.

Jak paliwa opałowe zanieczyszczają środowisko naturalne?

Wciąż najbardziej popularnym i najczęściej spotykanym materiałem opałowym jest węgiel kamienny. Dość często można spotkać także ogrzewanie zasilane ekogroszkiem. Zdecydowanie rzadziej spotykany jest w Polsce olej opałowy, choć nadal jest dostępny na rynku, jako materiał zasilający piece grzewcze w domach. Głównym, najważniejszym i najpoważniejszym zarzutem względem różnorodnych materiałów opałowych są wydzielane w wyniku ich spalania toksyczne gazy. Nazywane są one niską emisją ze względu na to, że utrzymują się one na wysokości do 40 metrów nad ziemią. Niska emisja składa się z pyłów i szkodliwych gazów, które wnikają do naszych płuc i pogarszają stan zdrowia oraz samopoczucie. Oprócz wpływu zanieczyszczeń na człowieka, nie można zapominać o ich szkodliwym działaniu na środowisko naturalne. Coraz większa emisja zarówno gazów wchodzących w skład niskiej emisji, jak i gazów cieplarnianych, przyczynia się do stale rosnącego problemu globalnego ocieplenia. Gwałtowne zmiany w pogodzie dotykają nas wszystkich, ale też my wszyscy przyczyniamy się do ich powstawania. Niektóre materiały opałowe dodatkowo wydzielają substancje, które działają destrukcyjnie na wody gruntowe i glebę. Na szczęście coraz mocniej i coraz śmielej przebija się również gaz propan, który jest najbardziej korzystną dla środowiska metodą ogrzewania zarówno domów, jak i firm.

Dbanie o środowisko naturalne przez wykorzystanie gazu propan

Wiele osób obeznanych z tematem z pewnością nie trzeba przekonywać, że gaz propan należy do najbardziej ekologicznych paliw opałowych dostępnych na rynku. W niezależnych zestawieniach poprzedzonych wnikliwymi badaniami udowodniono, że bardziej ekologiczne są jedynie panele fotowoltaiczne. Jednak ich użytkowanie ogranicza dostępność światła słonecznego, lokalizacja działki i nasłonecznienie danego regionu kraju. Gaz propan z kolei jest dostępny dla wszystkich. Jednak co ekologicznego jest w gazie propan? Warto zacząć od samego początku. 

Nie jest on wydobywany niezależnie, a powstaje jako efekt uboczny rafinacji ropy naftowej. Dlatego też można go zutylizować, bądź też spożytkować na przykład do zasilania domowego ogrzewania. Już na tym etapie nie obciążamy nadmiernie środowiska wydobywając, bądź produkując propan. Na dalszym etapie, czyli podczas spalania, również wygrywa gaz propan. Warto wiedzieć, że jest on jednym z najczystszych chemicznie gazów, a przy tym pozostaje absolutnie bezwonny i nietoksyczny. 

Spalanie jest wysoce wydajne, dzięki zastosowaniu nowoczesnych kotłów kondensacyjnych, które pozwalają odzyskać całe ciepło drzemiące w gazie i spalinach. W efekcie końcowym po spaleniu gazu propan w piecu kondensacyjnym, otrzymujemy duże ilości ciepła, a jako produkty uboczne jedynie śladowe ilości dwutlenku węgla i czystą wodę. Dwutlenek węgla zostaje uwolniony do atmosfery. Nie obciąża jej przy tym nadmiernie, gdyż jest go na tyle niedużo, że drzewa w drodze fotosyntezy bez problemu sobie z nim poradzą. Natomiast woda powstająca przy spalaniu gazu propan jest zupełnie czysta i nietoksyczna, dzięki czemu bez przeszkód może zostać odprowadzona do miejskiej sieci kanalizacyjnej, bądź też do szamba, tam gdzie stosowane jest to rozwiązanie. Widać więc wyraźnie, że cały proces ogrzewania domu gazem propan kładzie ogromny nacisk na dbałość o środowisko naturalne. Należy więc poważnie rozważyć wykorzystanie tego rozwiązania również w swoim domu.

Źródło: LPG Direct – dostawca gazu grzewczego i LPG