Dźwigi towarowo-osobowe (określane także jako dźwigi towarowe lub windy towarowe) posiadają udźwig od 900 do 12,500 kilogramów lub jeszcze większej masy. Zadaniem niniejszych sprzętów jest przewóz towarów oraz ludzi. Jak pokazuje zakres udźwigu sprzętu, służy on głównie do transportu produktów wielkogabarytowych. Wykorzystywane w dużych przedsiębiorstwach handlowych, usługowych lub produkcyjnych przystosowane są do prac wykonywanych za pomocą wózków widłowych. W ten sposób poszczególne zadania można przeprowadzać sprawniej, a sposób produkcji dźwigów zapewnia swobodny, a przede wszystkim bezpieczny załadunek, jak i rozładunek z użyciem wózków. Wyposażenie dźwigów towarowo-osobowych stanowią napędy z dwoma lub czterema siłownikami typu EC (teleskopowe, które posiadają mechaniczną synchronizację) albo TCS (dla mniejszych szybów). Kiedy pojawia się taka konieczność, zakłada się podchwyty, które zapewniają stabilność podłoża kabiny w trakcie odbywających się prac załadunkowych lub rozładunkowych.

Bez szkolenia ani rusz

Choć wydawać, by się mogło, że obsługa dźwigów towarowo-osobowych nie jest skomplikowana i wymaga wyłącznie krótkiego wprowadzenia, prawda jest zupełnie inna. Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy ukończyć właściwe szkolenie, którego zakończenie – zatwierdzone pozytywnym wynikiem egzaminu państwowego – uprawnia do podjęcia pracy w tym obszarze. Szkolenia obsługi dźwigów przeprowadzane są na podstawie Ustawy z dn. 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. Kurs powinien trwać nie krócej niż 26 godzin.

Zadaniem prowadzącego szkolenie jest przygotowanie kandydata do obsługi dźwigu, aby ten zdał egzamin państwowy (teoretyczny i praktyczny) przeprowadzany przez komisję zatwierdzoną przez Urząd Dozoru Technicznego. Kandydat zapoznaje się z poszczególnymi procedurami obsługi dźwigu oraz niezbędnymi czynnościami konserwacyjnymi w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym na kolejnych zajęciach, co daje podstawy do przystąpienia do egzaminu i jego zaliczenia.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu, poza odbyciem kursu, jest złożenie wniosku o jego przeprowadzenie oraz przedłożenie pozytywnej opinii lekarskiej i psychologicznej, które potwierdzają zdolność kandydata do obsługi urządzenia. Urząd Dozoru Technicznego oraz podległe mu jednostki archiwizują listę wydanych zaświadczeń oraz realizują duplikaty wydanych uprawnień. To, co istotne to fakt, że zaświadczenie nie jest ograniczone w czasie, co oznacza, ze wydawane jest bezterminowo.

Przed uczestnikami kursu stawiane są następujące wymagania, respektowane w czasie prowadzenia szkolenia:

– używanie sprzętu i środków ochrony własnej i grupowej,

– przestrzeganie i stosowanie wskazanych technik postępowania na danym stanowisku,

– prawidłowe wykonywanie poleconych zadań,

– stosowanie się do parametrów dla poszczególnych czynności na danym stanowisku,

– przewidywanie sytuacji niebezpiecznych i bezpośrednio zagrażających na  danym stanowisku.

Wykładowcy przeprowadzający szkolenie w zakresie obsługi dźwigów towarowo- osobowych posiadają nie tylko właściwe doświadczenie i wiedzę w zakresie technicznym, ale też umiejętności pedagogiczne, które przekładają się na efektywność szkoleń i wyniki osiągane przez kursantów.

Osoba przystępująca do szkolenia powinna spełniać następujące warunki:

– pełnoletniość,

– zajęcia praktyczne przy dźwigu towarowo-osobowym,

– zaświadczenie psychologiczna,

– zaświadczenie lekarskie.

Inspirowane: odz.com.pl – szkolenia na suwnice Warszawa