Zarządzanie flotą w branży usług kurierskich

Sukces firm działających w branży kurierskiej uzależniony jest od sprawności ich flot. Niedoręczone na czas przesyłki mogą powodować znaczący spadek wizerunkowy dla firmy, a co za tym idzie mniejsze zainteresowanie jej usługami. Odpowiednio skoordynowane działania kurierów oraz stała kontrola ich pracy pozwoli na szybką i dokładną realizację powierzonych firmie zadań. Innym problemem,
z którym zmagają się managerowie firm kurierskich są wysokie koszty utrzymania flot, głównie związane z wydatkami na paliwo oraz ubezpieczenia aut.

By wyeliminować kłopoty z terminowością usług kurierskich oraz ograniczyć konieczne wydatki do minimum warto postawić na monitoring foty. Dzięki systemom telematycznym i związanymi z nimi aplikacjami uzyskacie Państwo pełną kontrolę nad podległą Wam flotą oraz będziecie w stanie skutecznie ją zarządzać.

Monitoring GPS jako narzędzie dla fleet managerów firm kurierskich

Systemy monitoringu GPS, takie jak platforma WEBFLEET, pozwalają na śledzenia aktualnej pozycji wszystkich samochodów floty, dzięki czemu jej manager jest w stanie śledzić stan realizacji zadań powierzonych swoim pracownikom i monitorować koszty związane z ich wykonywaniem. Dane dotyczące bieżącej lokalizacji kuriera mogą być wykorzystywane między innymi do informowania klientów o planowanych dostawach i spodziewanym czasie przybycia kuriera. Tworzone przez system raporty zawierające dokładne dane na temat czasu wykonania usługi, przebytych trasach, kilometrażu i zużytym paliwie pozwolą odkryć mocne i słabe punkty funkcjonowania floty. Korzystająca z lokalizacji GPS platforma WEBFLEET pozwoli również fleet managerowi przydzielić zlecenie kierowcy, który najszybciej dotrze do klienta w celu przyjęcia nadawanej przesyłki. Zbierane przez systemy telematyczne informacje pomogą wyciągnąć właściwe wnioski na temat stylu jazdy poszczególnych kierowców. Pozwoli to na wytypowanie tych pracowników, którzy wymagają dodatkowego przeszkolenia z zakresu eko-jazdy, która znacząco obniża zużycie paliwa, żywotność samochodów oraz pomaga w uzyskiwaniu niższych stawek ubezpieczeniowych.

Monitoring samochodów jako narzędzie ułatwiające pracę kurierom

Usługi TomTom Traffic wspomagają nie tylko pracę managerów flot, ale również pomagają w wykonywaniu swoich obowiązków również samym kierowcom. Dzięki nawigacji i aktualnym informacjom na temat utrudnień na drodze, kurierzy będą w stanie bez problemów dotrzeć we wskazane miejsce najlepszą trasą unikając przy tym korków. Automatycznie przesyłane raporty ułatwią również sprawy administracyjne, eliminując potrzeby osobistego meldowania w biurze o zrealizowanych zadaniach. Ponadto, platforma WEBFLEET świetnie integruje się z aplikacjami innych producentów, którzy są wykorzystywani już w Państwa firmie. To między innymi narzędzia do skanowania kodów kreskowych, generowania dowodów dostawy, utrzymywania relacji z klientem, czy planowania tras.

Źródło: TomTom.com – Zarządzanie flotą