Niewypłacalni kontrahenci, czy spóźniający się ze spłatą długu znajomi to nie lata kłopot dla każdego wierzyciela. Gdy kolejne prośby o zwrot należności trafiają w pustkę, należy podjąć konkretne kroki w celu odzyskania swoich pieniędzy. Osoby pragnące pomocy w odzyskaniu długu najczęściej w takich sytuacjach decydują się na jedną z dwóch dróg – wprowadzenia sprawy na drogę sądową lub skorzystanie z usług firmy windykacyjnej. Które rozwiązanie będzie dla nas tańsze, a które bardziej skuteczne? Jak wybrać najlepszą opcję dla naszej sytuacji? Tego dowiecie się Państwo z poniższego artykułu.

Zalety i wady odzyskiwania długów drogą sądową

Podejmując współpracę z kancelarią prawniczą możemy przede wszystkim liczyć na wysoką jakość obsługi prawnej, przez specjalistów wykwalifikowanych w prowadzeniu windykacji sądowej oraz współpracy z wybranymi komornikami. Poza samym pozwem kancelaria może wywierać na dłużniku presję motywująca do spłaty długu, poprzez wysyłanie do niego odpowiednich pism ponaglających. Niestety z reguły wcięciu postępowania prawnego, mającego na celu odzyskanie długu, towarzyszą wysokie koszty obsługi prawnej, które musimy pokryć z góry. Dodatkowo postepowanie sądowe jest procesem długotrwałym, który nie koniecznie musi zakończyć się odzyskaniem należności przez komornika.

Zalety i wady współpracy z firmą windykacyjną

Koszt współpracy z firmami windykacyjnymi jest o wiele niższy od opłat za korzystanie z usług kancelarii prawnej. Rozpoczęcie współpracy z firmą windykacyjną na ogół nie wiąże się również z uiszczaniem opłaty wstępnej, a w niektórych przypadkach możliwa jest windykacja na koszt dłużnika. W odróżnieniu od prawników, windykatorzy mają również większy zakres działań polubownych, dzięki którym łatwiej jest odzyskać swoje pieniądze. Ponadto w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z dłużnikiem, firma windykacyjna może zastosować windykację terenową. Niestety firmy windykacyjne działają wyłącznie jako nasi reprezentanci i nie mogą samodzielnie wymusić na dłużniku spłaty długu. Jeżeli polubowne próby odzyskania długu nie poskutkują i tak będziemy zmuszeni do skorzystania z pomocy kancelarii prawnej.

Jakie rozwiązanie wybrać?

Wybór odpowiedniej drogi odzyskania długu nie jest prosty. To, czy powinniśmy nawiązać współpracę z kancelarią prawną, czy firmą windykacyjną zależy w głównej mierze od tego jak skomplikowana jest nasza sprawa oraz jaki mamy kontakt z dłużnikiem. W prostych sytuacjach, gdy kontrahent ma problemy finansowe i nie jest nam w stanie zapłacić za fakturę, lepiej skorzystać z usług firmy windykacyjnej. Polubowne załatwienie sporu, rozłożenie zadłużenia na raty i ustalenie dat spłaty długu może poskutkować szybkim odzyskaniem pieniędzy. Jeśli sytuacja między nami, a dłużnikiem jest kiedy musimy odzyskać pieniądze, gdzie sprawa jest sporna i wymaga dużej wiedzy merytorycznej, korzystniejsze będzie wynajęcie prawnika. Pod uwagę należy również wziąć kwestie finansowe. Jeśli z winy dłużnika sami nie posiadamy środków, ciężko będzie nam opłacić prawnika, który za swoje usługi zażąda opłaty z góry. Większość firm windykacyjnych rozlicza się tylko po udanym odzyskaniu długu. W wyborze drogi dochodzenia do odzyskania długu, ważne jest także podejście do zaistniałej sytuacji samego dłużnika. Zawsze warto próbować załatwić sprawę polubownie, wykorzystując metody mediacyjne. W sytuacji, gdy dłużnik ewidentnie unika kontaktu z nami, nie odbierając telefonów i nie odpowiadając na korespondencję, możemy spodziewać się, że polubowne rozwiązania raczej nie zdadzą egzaminu i musimy postawić na bardziej radykalne kroki, w postaci windykacji sądowniczej.

Źródło: Straetus – Wywiad gospodarczy