Sprężarki są zaliczane do jednych z najmniej sprawnych urządzeń cieplnych, ponieważ wydzielają sporą ilość energii, która nie jest w żaden sposób pożytkowana. Powoduje to wysoki koszt utrzymania maszyny ze względu na duże zapotrzebowanie na energię podczas pracy. Aby uniknąć strat, należy wprowadzić kompleksowy system umożliwiający odzysk wydzielanego ciepła.

Jak odzyskać „utracone” ciepło?

Ciepło wytworzone podczas sprężania powietrza można odzyskać na dwa sposoby. Pierwszy z nich bazuje na wykorzystaniu ciepłego powietrza podczas chłodzenia kompresora. Natomiast drugi dotyczy ciepła olejowego obwodu sprężarki. Podstawowa zasada opiera się na doprowadzeniu ciepła do medium, aby kolejno umożliwić transport  do miejsca ponownego wykorzystania.

Jak spożytkować nadmiar ciepła?

Na rynku dostępne są sprężarki, które zapewniają odzyska ciepła. Zastosowanie wymienników ciepła umożliwia odzysk nawet w 85%. Jest to ważne z punktu ekonomicznego – takie sprężarki mogą znacznie obniżyć koszty energii elektrycznej. Ciepło wytworzone podczas procesu sprężania można wykorzystać na ogrzewanie budynków, magazynów i hal produkcyjnych lub bezpośrednio w samym procesie produkcji. W związku z tym poprzez instalację systemu kanałów, ciepłe powietrze jest kierowane do najbliższych pomieszczeń. Urządzenia sterujące przepustnicami regulują temperaturę w pomieszczeniach poprzez kontrolę dopływu ciepłej masy powietrza. Oprócz tego nadmiar ciepła można spożytkować na wstępne procesy suszarnicze lub ogrzewanie powietrza w mediach grzewczych. W ten sposób pojawia się możliwość znacznej redukcji kosztów materiałów grzewczych w instalacjach energetycznych, takich jak: gaz czy olej opałowy.

W jaki sposób zoptymalizować odzysk ciepła?

W zależności od pory roku ciepło odpadowe można wykorzystać na cele grzewcze lub podgrzanie wody. Metodą, umożliwiającą ten manewr jest instalacja wymiennika ciepła, który podłączany jest w gorący strumień oleju sprężarki i dzięki temu woda ogrzewa się od gorącego oleju. Sposób chłodzenia sprężarki nie ma w tym przypadku znaczenia. Natomiast podgrzanie wody uzyskuje się za pomocą płytowego wymiennika ciepła zbudowanego z płyt ze stali nierdzewnej. Płyty są ułożone w stosunku do siebie równolegle i tworzą dwukanałowy system. Wśród wymienników wyróżnia się płaszczowo-rurowy, składający się z dwóch rur, z których jedna jest wewnątrz drugiej. Przestrzeń między rurami wypełnia ciecz separacyjna, która przewodzi ciepło. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest jednoczesne ogrzanie wody pitnej i użytkowej.

Korzyści płynące z odzysku ciepła

Prawidłowo przeprowadzony proces odzysku ciepła niesie ze sobą wiele korzyści. Główne z nich to: obniżenie kosztów, mniejsza emisja dwutlenku węgla do atmosfery oraz zwiększenie środków inwestycyjnych, wskutek redukcji opłat za zużycie energii elektrycznej.

źródło: Bogepolska.pl – separator cyklonowy