Sprężarki należą do najpowszechniejszych urządzeń przemysłowych. Można je spotkać w dziedzinach takich jak medycyna, motoryzacja, a także gastronomia. W przemyśle spożywczym sprężarki bezolejowe znajdują szereg zastosowań związanych zarówno z samą obróbką surowców i półproduktów, jak i pakowaniem gotowych wyrobów i utrzymywaniem linii produkcyjnych w czystości.

Produkcja żywności

Sprężarki pozwalają na skalę przemysłową wykonywać takie czynności związane z obróbką i przetwórstwem żywności jak fermentacja i homogenizacja (stosowane np. przy produkcji jogurtów i innego nabiału oraz win lub kwasu cytrynowego – urządzenia te pomagają dostarczyć bakteriom odpowiednią ilość tlenu), siekanie, cięcie i drylowanie warzyw i owoców, oczyszczanie mięsa i innych produktów odzwierzęcych, filtrowanie napojów czy formowanie serów. Sprężone powietrze wykorzystuje się także w ciastkarstwie i piekarnictwie w celu szybkiego chłodzenia wyrobów po ich wyjęciu z pieca.

Sprężarki bezolejowe wykorzystuje się także w hodowli ryb, w celu napowietrzenia wody i dostarczenia zwierzętom odpowiedniej ilości tlenu. Ponadto znajdują także zastosowanie przy transporcie rurowym produktów sypkich takich jak kakao czy mąka.

Pakowanie i czyszczenie

Sprężone powietrze wykorzystywane jest także w procesie pakowania próżniowego. Czyści się nim również opakowania lub butelki przed ich napełnieniem gotowym produktem. Ponadto na wskutek procesu separacji sprężone powietrze rozdziela się na tlen i azot. Ten drugi zostaje wykorzystany jako środek do konserwacji żywności puszkowanej oraz przeznaczonej do transportu morskiego.

Sprężarka śrubowa lub tłokowa może być także wykorzystana w myciu i pianowaniu urządzeń przemysłowych – w tym z wykorzystaniem myjek ciśnieniowych. Stosuje się także tzw. linie centralnego odkurzania stanowisk paczkujących. Przedmuchiwanie sprężonym powietrzem usuwa zanieczyszczenia w liniach technologicznych.

Istnieje także pojęcie powietrza sterującego – używając sprężonego powietrza można sterować siłownikami i zaworami w automatycznych liniach. Zapobiega to blokowaniu się podzespołów.

Jakie wymogi musi spełniać sprężarka w przemyśle spożywczym?

Podstawowym wymogiem dotyczącym wykorzystania sprężonego powietrza w branży spożywczej jest całkowity brak zanieczyszczeń. Potencjalnym zagrożeniem dla jakości produktów oraz zdrowia konsumentów może być nawet najmniejsza odrobina oleju, która w procesie produkcji przedostanie się do wyrobu. W celu zapobiegania takim sytuacjom ISO ustaliło szczególnie rygorystyczną klasę jakości powietrza, „0”, przeznaczoną dla producentów żywności. Jedynymi urządzeniami, które mogą to zapewnić są najwyższej jakości sprężarki bezolejowe; wyróżnia się wśród nich sprężarki śrubowe oraz tłokowe.

Warto jednak wspomnieć, że nie każde urządzenie musi zapewniać powietrze klasy „0” – jeżeli nie ma ono bezpośredniej styczności z żywnością, nie wymaga się tak dokładnego oczyszczenia.
Ponadto w bezolejowych sprężarkach śrubowych olej jest stosowany – jednak odpowiednie zabezpieczenia i uszczelnienia zapobiegają jego wydostaniu się poza niezbędny obszar. Stosowany olej musi być zgodny z normami HACCP. Inną normą, którą musi spełnić sprężarka bezolejowa, jest norma ISO 22000, dotycząca systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Obecnie sprężarki są urządzeniami niezastąpionymi na liniach produkcyjnych związanych z wytwarzaniem żywności. Wspomagają zarówno produkcję, jak i pakowanie oraz czyszczenie żywności. Dzięki zastosowaniu sprężarek bezolejowych można mieć pewność, że cały proces odbędzie się w najbezpieczniejszy możliwy sposób, nie stwarzając zagrożenia dla zdrowia konsumentów.