Obecny stopień zaawansowania technologii w obszarze transportu nie tylko międzynarodowego, ale także międzykontynentalnego pozwala na optymalny dobór środków transportu do potrzeb klientów. Pociąg, samolot, a może statek? Jaki środek transportu jest najlepszy?

Spedycja kolejowa

Z roku na rok udział spedycji kolejowej w transporcie nie tylko międzynarodowym, ale i międzykontynentalnym sukcesywnie wzrasta. Pociągi towarowe pozwalają bowiem na jednorazowy przewóz sporych ładunków, których masa może wynosić od 300 do nawet 1000 ton. Dużym atutem spedycji kolejowej staje się równowaga pomiędzy czasem dostawy, a jej kosztem. Kolej  dotychczas uznawana była za dość drogi środek transportu w stosunku do przewozu towarów drogą morską. Tymczasem postęp technologiczny i zastosowanie nowoczesnych metod logistycznych pozwala na uzyskanie optymalnych kosztów transportu kolejowego, przy zachowaniu wymaganego czasu realizacji dostawy.

Dodatkowo kolej staje się w dużym stopniu transportem niezawodnym, ze względu na chociażby minimalne ryzyko wystąpienia wypadku, problemów z przekroczeniem granicy czy utknięcia w zatorze. Transport kolejowy znajduje bardzo szerokie zastosowanie, pozwala bowiem na przewóz niemalże każdego rodzaju towaru. Co więcej, jest ekologicznym środkiem transportu, gdyż ma bardzo ograniczony wpływ na środowisko naturalne.

Spedycja lotnicza

Spedycja lotnicza stanowi najszybszy z dostępnych środków transportu międzynarodowego oraz międzykontynentalnego. Jej zastosowanie wymaga jednak dostępu do odpowiedniej infrastruktury lotniczej. Umożliwia znaczne przyspieszenie transportu towarów, pozwalając na ekspresową dostawę w liczne miejsca na całym świecie. Transport lotniczy odgrywa szczególną rolę w przypadku wystąpienia konieczności przewozu ładunków na obszary, które nie posiadają dostępu do morza. Warto wspomnieć tutaj o samolotach typu cargo, które dają możliwość przewozu niemal każdego rodzaju towarów. Dość dużą wadą spedycji lotniczej wciąż są jej wysokie koszty, w stosunku transportu kolejowego czy morskiego.

Spedycja morska

Największy odsetek międzykontynentalnego przewozu towarów odbywa się za pomocą statków. Za wykorzystaniem tego rodzaju transportu przemawiają duże możliwości co do ładowności. Spedycja morska pozwala na jednorazowy przewóz nawet dziesiątek tysięcy różnego rodzaju kontenerów. Pozwala to na osiągnięcie stosunkowo niskich kosztów transportu dla poszczególnych ładunków. Pomimo, że przewóz towaru statkiem trwa znacznie dłużej niż w przypadku samolotów czy kolei, to właśnie ilość ładunku, jaką można przewieźć taką jednostką, decyduje o największej opłacalności tego rodzaju transportu.

Który środek transportu jest najlepszy?

Ciężko jednoznacznie wskazać najlepszy środek transportu. Jego optymalny dobór uzależniony jest od wielu czynników, takich jak rodzaj ładunku, położenie punktów załadunkowych oraz możliwości finansowe i logistyczne zleceniodawcy. Jednak zaawansowany poziom obecnie oferowanych usług spedycyjnych i logistycznych pozwala na najbardziej optymalny dobór środka transportu do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, który spełni potrzeby co do kosztów oraz czasu transportu ładunku. Co więcej, dzięki usługom transportu multimodalnego jakość oraz bezpieczeństwo transportu są jeszcze wyższe. Ma on szczególne znaczenie w przypadku transportu ładunków w relacji door-to-door.

Źródło: Spedycja międzynarodowa, usługi spedycyjne – Symlog Warszawa