Dzieci i młodzież są szczególnie narażeni na utratę słuchu. Głośne słuchanie muzyki i przebywanie w miejscach, w których dopuszczalne normy hałasu są wielokrotnie przekroczone, poważnie zagraża narządowi słuchu. Jak nawyki i środowisko życia może wpłynąć na słuch młodzieży?

Niebezpieczny hałas w szkołach

Słuch nie ma ceny i każda młoda osoba powinna zdawać sobie sprawę z tego, że nie można go odzyskać. Przebywanie w miejscach, gdzie poziom hałasu przekracza 85 decybeli przez 8 godzin, grozi poważnym uszkodzeniem słuchu. Światowa organizacja zdrowia zaleca młodzieży unikanie takich miejsc jak kluby, duże imprezy sportowe, gdzie normy hałasu są zdecydowanie przewyższone. Natomiast dzieci narażone są na niebezpieczne dźwięki nie tylko w tych miejscach. Problem hałasu pojawia się przede wszystkim w polskich szkołach, gdzie natężenie dźwięku jest porównywalne do pracy głośnej fabryki. Normy są wielokrotnie przekroczone zwłaszcza na przerwach i lekcjach wychowania fizycznego. Hałas nie tylko naraża dzieci i młodzież na utratę słuchu, ale może także powodować problemy rozwojowe, nadpobudliwość, trudności w zdobywaniu wiedzy. Wszystko to spowoduje, że za 20 lat obecna młodzież w wieku szkolnym będzie miała słuch 70-latków.

Głośne słuchanie muzyki

Obecnie jeden nastolatek na czterech jest narażony na wczesną utratę słuchu z uwagi na nieprawidłowe nawyki związane ze słuchaniem muzyki. W dzisiejszych czasach proces utraty słuchu rozpoczyna się dużo wcześniej, niż wynikałoby to z naturalnego starzenia się organizmu. Jak temu zaradzić?

Rodzice powinni zwrócić uwagę nie tylko na to, w jaki sposób dziecko korzysta ze współczesnych osiągnięć techniki (odtwarzaczy MP3, słuchawek), ale także jakiego rodzaju muzyki słucha. Najniebezpieczniejsza dla słuchu jest ta skomponowana na bardzo wąskim paśmie częstotliwości, jednostajna rytmicznie. O wiele mniejsze szkody przyniesie słuchanie muzyki o szerokim paśmie częstotliwości (od 500 do 5000 Hz). Oczywiście w tym przypadku również należy zachować ostrożność i nie przesadzać z poziomem głośności. Ponadto nie należy korzystać ze słuchawek dłużej niż godzinę dziennie. Urządzenie MP3 odtwarzające muzykę emituje dźwięki na poziomie 105 decybeli. Oznacza to, że tylko 4 minuty odsłuchiwania dźwięków na tym poziomie głośności są bezpieczne dla słuchu. Dbanie o słuch nie oznacza rezygnacji z koncertów czy wyjść do klubu. Trzeba tylko podejść do tematu z rozwagą.

Ważna profilaktyka

Narząd słuchu u dzieci i młodzieży jest bardzo wrażliwy na uszkodzenia. Rozwój słuchu kształtuje się u dzieci do 6 roku życia. Mimo przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa warto przeprowadzać regularne, profilaktyczne badania słuchu. Wszelkie niepokojące objawy powinny skłonić rodzica do natychmiastowej wizyty u specjalisty. Pomocy udzieli pediatra, lekarz pierwszego kontaktu lub laryngolog. Jeśli zostanie wykryte nieodwracalne uszkodzenie tego narządu, protetyk słuchu pomoże dobrać odpowiedni aparat słuchowy.

Aparat słuchowy do końca życia?

Szkoła, kluby muzyczne, głośne słuchanie muzyki, zdobycze współczesnej techniki, a nawet codzienny ruch uliczny. Współczesna młodzież jest nieustannie eksponowana na wysoki hałas i coraz częściej istnieje potrzeba sięgnięcia po aparat słuchowy, aby zapewnić komfort życia.
Regularne badania słuchu pozwalają wykryć zmiany we wczesnym etapie. W takiej sytuacji rehabilitacja za pomocą aparatu jest o wiele bardziej efektywna. Aparat słuchowy nie musi być noszony przez dziecko na stałe. Proces postępowania niedosłuchu u najmłodszych może zostać skutecznie zahamowany. Przyczyną uszkodzeń zmysłu jest nie tylko hałas, ale także niewyleczone infekcje, czy zanikanie rzęsek słuchowych. Zmiany wykryte we wczesnym etapie zwiększają szansę pozbycia się problemu. Protetyk słuchu wykonuje badania bezboleśnie, dlatego też wizyta w gabinecie nie powinna być problemem nawet dla dzieci, które na widok lekarskiego fartucha na ogół reagują histerią.

Problemy związane ze słuchem pojawiają się coraz częściej u dzieci i młodzieży. Przyczyną jest ciągłe narażenie na hałas, brak dbałości o prawidłową higienę oraz regularną profilaktykę. Żadnych objawów nie należy bagatelizować, ponieważ nawet z pozoru błaha infekcja może być źródłem poważnych problemów zdrowotnych. Czujność rodziców i wprowadzenie podstawowych zasad bezpieczeństwa pozwoli zachować sprawność słuchu na długie lata.